079 5000 250 dag en nacht

Gedenkpagina

Op deze gedenkpagina kunnen mensen een persoonlijke herinnering, woorden van troost of een gedicht plaatsen. Nabestaanden hechten veel waarde aan deze optie. Er is vaak maar weinig tijd tijdens de condoleance na de uitvaart om herinneringen met elkaar te delen en dan is deze gedenkpagina een welkome toevoeging.

Gedenkpagina

Op deze gedenkpagina kunnen mensen een persoonlijke herinnering, woorden van troost of een gedicht plaatsen.

Wim Weeda

* 15 augustus 1944
† 15 november 2017